INFONOMIKA

Enterprise Content Management

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Infonomika

O stronie

Email

Niniejsza strona dotyczy infonomiki, dyscypliny powstałej na koncepcji Enterprise Content Management.

Publikowane w niej są prace studentów specjalności "Zarządzanie informacjami" z kierunku "Informatyka i Ekonometria" z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przygotowywane w ramach przedmiotu "Zarządzanie elektronicznymi zasobami informacyjnymi" prowadzonego przez dr Marka Ćwiklickiego.